Afstudeerproject: Pophaus Krebsgasse

POPhaus logo edit

Overzicht van Pophaus Krebsgasse

Pophaus Krebsgasse
From parking garage to pop center

Afstudeerrichting
Architecture, Building and Planning (ABP), Urbanism and Urban Architecture (UUA)

Afstudeercommissie
dr. ir. A.H.J. Bosman
ir. D.G.O. Lammers
ir. R.P.J. Roorda

Pophaus Krebsgasse is een ontwerp voor een pop-centrum in het hart van Keulen. Het programma van het gebouw kent een unieke samenkomst van diverse functies, variërend van oefenruimten voor band en muzikanten, opnamestudio’s tot pop podia. Op stedenbouwkundig niveau biedt het gebouw een persoonlijke interpretatie van een interventie in het centrum van Keulen. Mede door de gevoelige relatie van de Keulenaar met haar stad en centrum was het noodzakelijk een grootschalig onderzoek hiernaar te doen. Het uiteindelijke onderzoek beslaat de ontwikkeling van de stad Keulen sinds de Tweede Wereldoorlog en haar waardering door de Keulenaar.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Midden in het centrum van Keulen, achter de monumentale opera van de stad, ligt de Krebsgasse. Een achterstraat met een bijzonder karakter, dat terwijl het tussen drie van de drukste straten van Keulen is gesitueerd. Ondanks de stormachtige ontwikkelingen die dit stukje Keulen de afgelopen jaren heeft meegemaakt is de straat nauwelijks veranderd. Echter lijkt een verandering noodzakelijk. Zowel de stad als haar inwoners zijn zoekende naar een oplossing om de problematische relatie van het operakwartier met de rest van de stad te verbeteren. Schakel in dit vraagstuk lijkt deze Krebsgasse te zijn.

Na een onderzoek naar de straat en de stedenbouwkundige ligging is het parkeergebouw op de hoek van de Krebsgasse en ‘Am Alten Posthof’ uitgekozen als projectlocatie. Dit gebouw, wat van dezelfde hand is als de opera en theater van Keulen, lijkt gedateerd en is aan de hand van verschillende ingrepen gedurende de afgelopen decennia uitgegroeid tot een collage van aanpassingen en reclameborden. Mede door de visie van het stadsbestuur om de auto meer uit het centrum te weren, en de overvloed aan parkeergarage’s, ontstond het idee de garage te herbestemmen.

Bron: Google Streetview

Theaterparkhaus Krebsgasse in 1960

Bron: Google Streetview

Parkhaus Krebsgasse in 2013. Bron: Google Streetview

 

 

 

 

 

Om een extra publiek het gebied in te trekken dat een schakel kan vormen tussen het operakwartier en de omliggende straten is er gekozen voor een nieuwe doelgroep, een jonger publiek, door het introduceren van een popcentrum. Het karakter van een achterstraat, ‘backstage’ straat, sluit goed aan bij een popcentrum waardoor er geen radicale verandering in het karakter van de straat hoeft plaats te vinden.

Montage Pophaus Krebsgasse in render HPP-architecten.

Montage Pophaus Krebsgasse in render HPP-architecten.

Het gebouw is uit principe zoveel mogelijk in originele staat gehouden. De huidige constructie is enkel aangepast op die punten waar dit noodzakelijk was. De constructie en het karakter van de parkeergarage zijn binnen zoveel mogelijk behouden zodat de vroegere functie nadrukkelijk het karakter van het nieuwe gebouw bepaald. De oude hellingbaan, zichtbaar vanuit het café, wordt gebruikt als centrale as in het gebouw en ontsluit de grote zaal.

Zicht op centrale as vanuit café

Zicht op centrale as vanuit café.

Binnenin het gebouw neemt het maken van muziek een prominente rol in, niet alleen vanuit de functie maar ook in vorm. Iedere ruimte waarin muziek wordt gespeeld of gecreëerd is vormgegeven als een houten volume. De werking is tweezijdig, het beschermt de kwaliteit van de muziek en onttrekt de muzikant van de realiteit.

Oefenruimte binnen bestaande constructie.

Oefenruimte binnen bestaande constructie.

Extra nadruk lag op de uitwerking van de oefenruimten. Deze houten volumes worden ontsloten door taats draaiende, L vormige deur welke een zitting bevat. In de gesloten situatie vormen ze een ondersteuning van de oefenruimten, in geopende variant ontstaan er plekken voor ontmoeting.

De zithoek die ontstaat door het openen van de deuren creëert een plek voor ontmoeting.

De zithoek die ontstaat door het openen van de deuren creëert een plek voor ontmoeting.

De positie van de oefenruimten en zalen wordt weerspiegelt in de gevel, wat resulteert in een speelse maar gesloten gevel overdag, welke tot leven komt in de avonduren.

Gevel in nachtsituatie.

Gevel in nachtsituatie.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

24up!

 

Leegstaande Prodent fabriek op het terrein van het Oliemolenkwartier.

Leegstaande Prodent fabriek op het terrein van het Oliemolenkwartier.

Het Oliemolenkwartier is een voormalig industrieel gebied van Amersfoort en ligt dicht tegen het centrum aan. Inmiddels zijn de fabrieken gesloten en is het terrein een mengeling van braakliggend terrein met tijdelijke functies. Om het gebied een duurzame nieuwe invulling te geven werd ons gevraagd een herbestemming voor het gebied voor te stellen.

Ons voorstel bestaat uit een gefaseerde herontwikkeling van het gebied, wat uit gaat van de bestaande kwaliteiten van het gebied. Zo vindt er een opwaardering plaats van het bestaand industrieel erfgoed. Door in te spelen op de doelgroep van het gebied;  studenten, starters en jonge gezinnen, ontstaat er een interessante mix van woonvormen en functies. Om het gebied een stimulans te geven wordt een oude fabriekhal verbouwd tot markthal.
Om wildgroei op het terrein te voorkomen is een gefaseerde bebouwing voorgesteld, welke afhangt van het groeipotentiaal van het gebied.

Wanneer het aan komt op de architectonische richtlijnen voor deze ontwikkeling, is er gekeken naar de bestaande bouw. Deze bouw wordt gekenmerkt door de specifieke doorsnedeprofielen welke aansluiten bij het concept van licht, lucht en ruimte. De verhoudingen voelen prettig aan en zijn een richtlijn voor de verdere invulling van het gebied.

Omschrijving 24UP genomen van www.24up.nl . Hierop is ook de uitgebreide projectomschrijving te vinden.

“De 24UP is een multidisciplinaire ontwerpwedstrijd voor bouwkunde studenten van de Technische Universiteit Eindhoven. In dit 24 uur durende project zullen studenten in teams van vier personen aan een geheime opdracht werken op een geheime locatie. Zowel de locatie als de opdracht worden tot de dag van de 24UP geheim gehouden. Om de studenten in te leiden in de opdracht zullen er voor de aanvang van de wedstrijd eerst een aantal lezingen gegeven worden door betrokken partijen. …
… Zodra de 24 uur voorbij zijn, zal een professionele jury alle plannen beoordelen en een winnaar uitroepen. Naderhand worden alle inzendingen gebundeld in een boekje en zal er een tentoonstelling in Vertigo op de TU/e plaatsvinden.”

 

Prijsvraag 24up! Herbestemming Oliemolenkwartier

Herbestemming Prodent fabriekshal tot markthal

Prijsvraag 24up! Herbestemming Oliemolenkwartier

Open breken bestaande fabriekspanden tot woongebouwen

Prijsvraag 24up! Herbestemming Oliemolenkwartier

Open breken bestaande fabriekspanden tot woongebouwen

Voorstel voor uitbreiding. De schaal van de bestaande bebouwing gecombineerd met het concept van de stadskas

Voorstel voor uitbreiding. De schaal van de bestaande bebouwing gecombineerd met het concept van de stadskas

Visualisaties: Rendering

Naast de mogelijkheid om mijn vaardigheden met betrekking tot renderen te verbeteren tijdens het project heb ik meegewerkt aan het project campus 2020. Hierbij heb ik 3D vaardigheden opgedaan welke nuttig waren voor mijn laatste project ecotower. Hieronder ziet u een aantal van de laatste renders.

 

Engels: Academic Skills 1

Bron: http://3.bp.blogspot.com/-JH9qdqvs_Ns/T_MU1-3KbSI/AAAAAAAAAH0/3us2O3xIo2s/s1600/SpeakEnglish.jpg

Een van de belangrijkste competenties voor mij was het verbeteren van mijn beheersing van de Engelse taal. Daarom heb ik het vak Academic English 1 gevolgd bij het talencentrum van het STU. Hiervoor heb ik uiteindelijk mijn Diploma B2+ volgens de CEF schaal bij behaald. Mijn paper dat diende als schriftelijk examen sloot aan bij mijn seminar Modernism and Meaning. Het verslag kunt u hieronder lezen:

M.S. Wesdijk_Modernism and Meaning

Seminar Modernism and Meaning

In deze seminar werd de vraag gesteld wat de term modernisme inhoudt. Deze vraag hebben we getracht te beantwoorden door verschillende schrijvers over moderne architectuur met elkaar te vergelijken. Uiteindelijk hebben we de boeken van de schrijvers door gelicht en een selectie van projecten gekozen welke de meeste ‘hits’ vertoonden in de boeken. Vervolgens hebben we deze projecten bestudeerd en geprobeerd de argumenten van de schrijver te achterhalen.
In het boekwerk wat wij als groep hebben geproduceerd staan al deze projecten. Mijn taak was om het boek Space, Time, and Architecture van Sigfried Giedion onder de loep te nemen. De resultaten hiervan zijn te lezen in de onderstaande .pdf bestanden.

Introduction Giedion
Seminar Giedion 

M2 Ecotower


Ecodorpen zijn een relatief nieuw verschijnsel, maar ontstaan wereldwijd op steeds meer plekken. Reden, de wens om te leven in een gemeenschap, met het zelfde ideaal, namelijk te leven met respect voor de aarde. De gemeenschap binnen deze ecodorpen heeft vaak een hechte band en doen veel activiteiten gemeenschappelijk. Zo zijn ze op de hoogte van elkaar maar dit scheelt bovenal veel in de ecologische voetafdruk.

Aanleiding tot dit project is het ontstaan van de vereniging Ecodorp Branbant. Een groep eensgezinden met de wens een ecodorp in Nederland te bouwen. Vanwege de hoge dichtheid van Nederland was men benieuwd wat de mogelijkheden tot een verticaal ecodorp zouden zijn.

Dit resulteerde uiteindelijk in een ontwerp met vrijwel uitsluitend natuurlijke materialen. Het ontwerp kent slechts het gebruik van gerecycled staal als onnatuurlijke bouwstof. Verder biedt het gebouw ruimte aan meer dan honderd inwoners en bevat het een gemeenschappelijke eetzaal met keuken, gemeenschappeijke wasfaciliteiten en genoeg ruimte voor landbouw in de vorm van akkers en kassen.

U kunt meer te weten komen over dit project door het project boekje te lezen. Deze kunt u hier downloaden:M2 Ecotower – Projectboek

  

Strategies and Places

Het vak strategies and places heeft mij vooral inzichtelijk gemaakt hoe te werken met kaartmateriaal en waar dit te verkrijgen is. Wij behandelden voor het vak de rol van de waterwegen (rivieren en kanalen) in de ontwikkeling van het landschap.

Het verslag leest u hier: SandP booklet final

Architectural Engineering

De maakbaarheid van een ontwerp, dat is het thema van dit vak. Door een detail 1:1 na te maken van een ontwerp wat mij aanspreekt heb ik meer geleerd over de mogelijkheden van het betrekken van detaillering in het ontwerp. Dit heeft zeker in mijn M2 project een duidelijke plaats gekregen.

Architectural Analysis

Het herbestemde gebied langs het IJ in Amsterdam was het werkveld voor het vak architectuur analyse. Dit gebied wordt gekenmerkt door nieuwe stedenbouwkundige trends. Een daarvan is het welstandsvrij bouwen. De scheepstimmermansstraat is zo’n straat waar binnen enkel de beperking van afmetingen alles in het ontwerp is geoorloofd. Door het toepassen van de analyse techniek van ‘de Eindhovense’ school zijn deze welstandsvrije huizen onderzocht. Ook is er ons gevraagd interviews met bewoners af te nemen, zodat we een compleet beeld kregen van de nieuwe trend.

  • IMG_0765
  • IMG_0756
  • IMG_0759
  • IMG_0764

Experimenteren met Leem [2]

Na de eerdere experimenten met leem werd het tijd eens te kijken wat er nog meer mogelijk is. Het idee ontstond bij het bekijken van de altaren die zijn gemaakt door studenten die het huidige afstudeerproject van Jacob Voorthuis en Jan Schevers volgen. Mijn volgende leem-project zou een meubel worden, en wel een meubel waar mijn favoriete voorwerpen in kunnen staan. Het object is inmiddels afgerond. Het meubel herbergt mijn cd’s, lp’s, gitaar-attributen en een plant. Het framewerk bestaat uit afvalhout en platen mdf, wat vervolgens is bespannen met fijnmazig kippengaas. Het object is verrijdbaar en daarom wisselt de positie van het meubel continu. Vanwege de vrije vorm ontstaan er telkens nieuwe schaduwlijnen op het meubel en daarom oogt het altijd anders.